خدمات ماكت ديجيتال

 

 

 

 

چرا ماكت ديجيتال ؟

ماكت ها هر قدر هم كه استادانه ساخته شده باشند از نظر ابعاد و مقیاس محدود میباشند بنابراين امكان مشاهده جزييات بیشتر ماكت به دليل ثابت بودن مقياس و عدم امكان مشاهده جزييات داخلي تقريبا هيچگاه ميسر نمیباشد.

به ديگر سخن ماكت ها تا به حال صرفاً نقش نمايش كليات ساختاري يك موضوع را ايفا مينموده اند...

ما با ماکتهای ديجيتال دنيايی از جزئيات هر پروژه را در فرمتهای دلخواه اعم از متن و تصوير و عکس و نمودار و انيميشن و فيلم در اختيار شما قرار ميدهيم.

 

 

ماکت ديجيتال يا اينتراکتيو يا تعاملي جزو ابداعات اين شركت بوده و ايده و طرح و اجراي آن منحصر به شركت برآیند میباشد.

ماكت اينتراكتيو عبارت است از تركيب حاصل ميان يک ماکت حقيقي از پروژه مورد نظر و سيستم مكمل اطلاع رساني كامپيوتری ابداعي برآیند. در اين تركيب ماكت پروژه به يک بانک اطلاعاتي کامپيوتری متصل گشته و توسط يک سري سنسور نصب شده روي ماکت (بعنوان ماشه های اطلاعاتي) ميتوان به اطلاعات جامع و کامل قسمتهای مختلف ماکت دست يافت. شيوه ارائه اطلاعات فوق نيز به شكل كاتالوگ الكترونيك چند رسانه اي كالا و خدمات میباشد.

قسمتهای مختلف ماكت اينتراكتيو عبارتند از :

     1- ماکت پروژه

     2- سيستم بانک اطلاعاتي کامپيوتری (مجهز به ايي ـ‌ كاتالوگ پروژه)

     3- سيستم نمايش

     4- سيستم سنسورهای نصب شده روي ماکت (ليزر، مادون قرمز، نوري، مگنت، بارکد، لمسي يا تماسي)

در اين مجموعه سنسورها بر روي قسمتهایي از ماکت که نياز به ارائه اطلاعات و توضيحات دارند نصب خواهند شد (مثلا در ماکت يک اسکله نفتي بر روي دکلها، شيرآلات، تلمبه ها و يا نظير آن) بنابرين اپراتور ميتواند با تحريک سنسورها از طريق تاباندن يک قلم ليزري يا مادون قرمز به سنسور، اطلاعات مربوط به آن قسمت يا قطعه را در بانک اطلاعات کامپيوتری فعال نموده و بر روي صفحه نمايش (مونيتور يا ويدئوپروژکتور) نمايش دهد.

بديهي است مزاياي فوق العاده ماكت اينتراكتيو اين امکان را ميدهد که از ريزترين تا بزرگترين قسمتها و قطعات پروژه ها با جزييات کامل و با انواع مختلف فرمتهای اطلاعاتي در پيش روي بازديدكنندگان قرار گيرد.

به اين ترتيب شما قادريد تا از روي ماکت کالا یا محصول خود به فيلم یا انيميشن عملکردي و يا پانورامای دمونتاژ شده آن کليک کرده و در صورت لزوم نگاهي نيز به خط توليد کالاي مزبور در کارخانه انداخته و مجدداً جدول مشخصات فني کالا را بررسي نمائيد. ماكت اينتراكتيو سيستمي است که در حقيقت شناسنامه فني کالاي شما را تشکيل ميدهد.

جايگزيني و يا تكميل عملكرد :

1 - ماكت های صنعتی

2 - ماكت های معماری

3 - ماكت های عمرانی

4 - ماكت های نمايشی و نمايشگاهی

5 - ماكت های تاريخی و باستانشناسی

6 - ماكت های هنری

7 - ماكت های پژوهشی

8 - ماكت های آموزشی

9 - ماكت های عملياتی

10-ماكت های نظامی

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی