خدمات انيميشن سه بعدی

 

 

 

 

چرا انيميشن سه بعدی ؟

امروزه در دنياي پر شتاب تجسم ايده ها، انيميشن 3 بعدی واقعي ترين راه برای به تصوير كشيدن جزئيات و پيچيدگيهای يك پروژه میباشد.

مهندسان طراح، سياستمداران، پژوهشگران، هنرمندان و سينماگران همگي آمال و آرزوهای دور از دسترس را با يك ابزار نمايش ميدهند : انيميشن 3 بعدی ... خواه پروژه خلق مجدد دايناسورها باشد يا برگشت ابليس به زمين برای دستگيری پسر  نافرمانش و يا نمايش عملكرد يك موتور درونسوز چهار سيلندر، اين انيميشن كامپيوتری سه بعدی است كه ما را به دنيايي دور از دسترس مي برد.

دور از دسترس بودن، دور از ديدرس بودن، غير ممكن بودن و خلاصه هر ناممكني را به تصوير كشيدن از امكانات انيميشن كامپيوتری است زيرا اين تكنيك پا را از عرصه تصنعي بودن فراتر گذاشته و تنه به تنه دنياي واقعيت زده است و به راحتي نميتوان محصولات آن را از واقعيت بازشناخت.

در دنياي پر رمز و راز علم كه تجسم هر ايده اي ممكن است نيمي از جواب مساله باشد انيميشن سه بعدی به كمك دانشمندان و صنعتگران و هنرمندان آمده است تا از شكافتن اتم تا ذرات اطراف آن شروع كرده و به بازسازی حركت سيارات و ستارگان بپردازد.

انيميشن سه بعدی جاروي جادوگري دانشمندان و صنعتگران و هنرمندان امروزي است و آنها را به دنياي ناديده ها ميبرد.

 

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

صفحه اصلی