طراحی صنعتی | تبليغات صنعتی | گرافيك صنعتی | وب سايت و CDمدل سازی سه بعدی | كاتالوگ الكترونيك | ماكت و ماكت ديجيتال | غرفه و نمايشگاه حقيقی و مجازی

پانورامای 360 درجه  | انيميشن سه بعدی  |  مدل های VRML (واقعيت مجازی)

مراحل مدل سازی سه بعدی | تکنيک های مدل سازی سه بعدی

بانك اطلاعات طراحی صنعتی

انجمن طراحی صنعتی برآیند (در حال تاسیس)

     
 

 

شرکت برآيند به عنوان شرکت تخصصی طراحی صنعتی، تاسیس یک انجمن تخصصی طراحی صنعتی در محیط رسانه های مجازی را جزو نیازهای جامعه طراحی صنعتی ایران میداند و این کار را در برنامه کاری خویش قرار داده است.

از همین رو از تمامی دوستان دانش آموخته و دانشجوی طراحی صنعتی دعوت مینماید تا ضمن پیوستن به این انجمن تخصصی، پیشنهادات عملی، توقعات و نیازهای خود در حوزه طراحی صنعتی را با ما در میان بگذارند.

كليه دوستاني كه مايل به ارائه مطالب تخصصي خود در زمينه طراحي صنعتي ميباشند ميتوانند از طريق صفحه ارسال مطلب براي برآيند نسب به اين امر اقدام نمايند. اين مطالب پس از بررسي به نام فرستنده آن در صفحه اختصاصي مربوطه درج خواهد شد. لذا تقاضا ميشود چنانچه اصل مطلب برگرفته از مرجع ديگري است، به لحاظ رعايت اصل امانتداري نام و مشخصات مرجع را حتماً قيد نمائيد.

 

اخبار و رويدادها

مقالات

طراحان صنعتي

كتاب و نشريات

شركت ها و موسسات

دانشگاهها و موسسات آموزشي

وب سایت و وبلاگ

وبلاگ

سيستم و ابزارها

نيازمنديها

ارسال مطلب براي برآيند

تماس با برآيند