مزایای استفاده از سرویسهای برآیند :

تمامي صاحبان صنایع، مدیران، طراحان، مهندسان، معماران، مسئولان کشوری، مجریان، سازندگان و تولیدکنندگان پروژه های مختلف صنعتی، معماری و عمرانی، پژوهشی، آموزشی و هنری قادر خواهند بود تا :

 1- اطلاعاتی بیشتر

 2- جامع تر

 3- متنوع تر

 4- عمیق تر

 5- در مدت زمانی کوتاهتر

 6- به مخاطبانی بیشتر

 7- در تعداد دفعات نامحدود

 8- با ماندگاری اطلاعاتی نامحدود

 9- با امکان کنترل مراحل ارائه

منتقل نمایند.

--------------------

برخی از موارد کاربرد سرویسهای تخصصی برآیند عبارتند از :

 

جلسات کنفرانس و همایش

بازدیدها و افتتاحیه ها

جلسات آموزشی و پژوهشی

جلسات ارائه گزارش

مونیتورینگ و دیسپاچینگ

کنترل عملیات

نمایشگاههای تخصصی

آرشیو و بایگانی

موزه ها

تبلیغات و اطلاع رسانی

بازاریابی

 

و به طور خلاصه میتوان گفت سرویس های برآیند تلفیقی کامل، جامع و اقتصادی است از تمامی :

 

رسانه های مکتوب

شامل کاتالوگ، بروشور، کتاب، عکس، اسلاید، پوستر و ...

 

رسانه های الکترونیک و اپتیک

شامل ویدئو، کاست، دیتا پروژکتور و ...

 

رسانه های خاص و ویژه

شامل ماکتهای صنعتی و معماری و عمرانی و آموزشی و پژوهشی، مولاژ و ...