طراحی صنعتی | تبليغات صنعتی | گرافيك صنعتی | وب سايت و CDمدل سازی سه بعدی | كاتالوگ الكترونيك | ماكت و ماكت ديجيتال | غرفه و نمايشگاه حقيقی و مجازی

پانورامای 360 درجه  | انيميشن سه بعدی  |  مدل های VRML (واقعيت مجازی)

مراحل مدل سازی سه بعدی | تکنيک های مدل سازی سه بعدی

بانك اطلاعات طراحی صنعتی

به ماكتهای خود جان بدهيد

تكنيكهای مدل سازی سه بعدی كامپيوتری

     
 

 

با اين 6 تكنيك ميتوان هر كالا و محصولي را برای اهداف آموزشي؛ توجيهي و توضيحي به نمايش در آورد

 

نمايش دوران افقي كالا
حساس به لمس

نمايش طيف رنگبندي  كالا و محصول
حساس به لمس

نمايش دوران عمودي كالا
حساس به لمس

نمايش  جداره شفاف كالا
حساس به لمس

نمايش برش خورده كالا
حساس به لمس

واقعيت مجازی يا VRML

يک مدل کامپيوتری 3 بعدی

با جزييات دلخواه و انواع کنترلهای

جابجايي و زوم و دوران

و دوربينهای قابل تعريف

پانورامای 360 درجه قابل کنترل

 

 

 

 
   
 

 

 

 

صفحه اصلی