طراحی صنعتی | تبليغات صنعتی | گرافيك صنعتی | وب سايت و CDمدل سازی سه بعدی | كاتالوگ الكترونيك | ماكت و ماكت ديجيتال | غرفه و نمايشگاه حقيقی و مجازی

پانورامای 360 درجه  | انيميشن سه بعدی  |  مدل های VRML (واقعيت مجازی)

مراحل مدل سازی سه بعدی | تکنيک های مدل سازی سه بعدی

بانك اطلاعات طراحی صنعتی

مراحل ششگانه مدل سازی سه بعدی كامپيوتری

     
 

 

1) حجم ‌سازي : عبارت است از ساخت حجم پروژه به صورت كلي يا جز به جز به نحوي كه مدل ساخته شده بيانگر و معرف خصوصيات مورد نظر پروژه باشد. مثل نمايش حجم ساختمان يك مجتمع مسكوني، كارخانه يا پالايشگاه خاص و يا حجم يك خودرو مشخص منهاي ذكر ساير خصوصيات مربوط به بافت و رنگ و نظاير آن.

حجم سازي كلي و اوليه

2) افزودن بافت و رنگ : ارائه كليات يا جزئيات بافت رنگ و جنسيت مواد و مصالح پروژه مورد نظر همانند شبيه‌سازي بافت و رنگ آجر سيمان آج لاستيك خودرو‌ فلزات براق و يا چمن

شبيه سازي مواد و مصالح

3) نور و سايه و تاثيرات آن : شبيه‌سازي كليات يا جزئيات تاثيرات نور و سايه مثل انعكاس نور و موضوعات مجاور پروژه در سطوح صيقلي فلزي و شيشه‌اي سايه‌ قسمتهاي مختلف پروژه بر روي ساير قسمتهاي پروژه بررسي سايه يك ساختمان بر روي ساختمان‌هاي مجاور در ساعات مختلف شبانه روز و يا بررسي ميدان و زاويه نوردهي چراغ‌هاي خودرو در شب

شبيه سازي نور، سايه و انعكاسها

4) ارتباط با استفاده كننده ‌ : بررسي رابطه ابعادي و عملكردي پروژه با استفاده كننده مثل بررسي مسير و حد عبور و دسترسي و نيز زواياي ديد استفاده كنندگان به تفكيك ابعاد بدن در خودرو‌ ابزار ساختمان‌ها و غيره

بررسي رابطه ابعادي استفاده كننده و كالا

5) استقرار در محيط مورد نظر : مونتاژ و شبيه‌سازي پروژه در محيط مورد نظر با استفاده از تصاوير واقعي اسكن شده محيطي به منظور ايجاد تجسم كامل از تركيب پروژه با محيط نهايي استفاده‌ ايجاد ارتباط حسي و بصري با محيط فوق و كاركرد بهتر زيبايي شناسي در ارتباط با محيط طبيعي

تلفيق با محيط طبيعي

6) متحرك سازي و نمايش مكانيسم و عملكرد : بررسي عملكرد قطعات و سيستم‌هاي متحرك ماشين‌آلات و ابزار صنعتي در پروژه‌هاي صنعتي و يا مكانيسم‌ در و پنجره‌ها در پروژه‌هاي صنعتي

 

 

 
   
 

 

 

 

 

صفحه اصلی